انجام عملیات پایش وضعیت علاوه بر دانش و تجربه نیاز به تجهیزات فنی خاص و مناسب دارد. خوشبختانه شرکت پگما با تآمین تجهیزات مناسب و حرفه­ای که برخی از آنها در زمره­ی بهترین تجهیزات روز دنیا هستند توانسته است خود را در این جهت توانمند کند. برخی از این تجهیزات به شرح زیر هستند: