آدرس:

یزد-صفاییه-بلوار دانشگاه- دانشگاه یزد – پردیس علم و فناوری – فناوری 1- طبقه همکف-واحد 9

 تلفن:

8961 3827 035

09132518961 – 09133144812 – 09133508262

ایمیل:

info@pegma.ir

 کدپستی:
8915-818411