دریافت پروانه فنی مهندسی

شرکت مهندسی پایش گستر ماهان ایساتیس(پگما) با توجه به تخصص و سوابق اجرایی، تجربی و پروژه‌های انجام شده، در مردادماه سال 1393 موفق به دریافت پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت و معدن شده است.