: دفتر مرکزی: یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، ورودی فناوری، پردیس علم و فناوری، مرکز فناوری 1، طبقه همکف، واحد 9

گروه ما همیشه در کنار شما خواهد بود.

: Info@pegma.ir

:98-35-3827-8961+

:98-910-698-8961+

ایمیل:

info@pegma.ir

 کدپستی:
8915-818411