برگزاری کارگاه آموزشی پایش وضعیت مقدماتی در کارخانه پتاس

در بیست و پنجم شهریورماه، بنابه درخواست کارخانه ­ی پتاس، یک دوره کارگاه آموزشی یک روزه در آن کارخانه توسط آقای دکتر رفیعیان ارائه شد. در این دوره جمعی از مهندسان آن کارخانه با روش­های نگهداری و تعمیرات و نیز روش­های پایش وضعیت آشنا شدند و در خصوص استقرار نظام پایش وضعیت در آن کارخانه به بحث و تبادل نظر پرداختند. این کارخانه اولین واحد تولید پتاس در کشور و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پتاس در خاورمیانه محسوب می­شود که در نزدیکی شهرستان خور و بیابانک واقع در استان اصفهان قرار گرفته است.