کتاب بالانس ماشين­های صنعتی

کتاب “بالانس ماشين­ های صنعتی” کتابی است فنی و کاربردی برای تمام کسانی که در صنايع مختلف با تعميرات و نگهداری ماشين آلات دوار سروکار دارند و يا محققان دانشگاهی که در اين زمينه فعال هستند. اين کتاب توسط کسی نوشته شده که ساليان زيادی است در اين زمينه کار عملی انجام مي­ دهد. وی مجموعه تجارب خود را با دستمايه تئوری کافی به صورت کتاب حاضر گردآوری کرده است. او به مدت پنج سال هم مطالب آن را تدريس کرده است. اين کتاب راهنمای خوبی برای انجام عمليات بالانس است و روش­ های بالانس را با دلايل علمی کافی بيان مي­ کند و خواننده را قادر مي­ سازد که با بدست آوردن بينش فيزيکی خوب در اين خصوص، روش مناسب بالانس را برای ماشين مشکل ­دار خود انتخاب کرده و انجام دهد. در اين کتاب تجهيزات لازم بالانس، استانداردهای بالانس و انواع ماشين­ های بالانس­ کننده تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نابالانسی در صدر عيوب ارتعاشی ماشين آلات صنعتی است و دليل اصلی بسياری از خسارت های وارد شده به صنايع است. برخی از مهندسان شاغل در صنعت برای بهبود کار خود در اين خصوص به مطالب اين کتاب نياز ويژه دارند و اين يکی از اهداف اصلی ترجمه اين کتاب است.

کتاب بالانس ماشینهای صنعتی